ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น​

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น​

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ลำดับที่ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุ้น(หุ้น) %หุ้น
1
น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ
228,903,894
23.501%
2
นาย พสุ ลิปตพัลลภ
208,046,695
21.36%
3
YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LIMITED FOR A/C CLIENT (SAFEKEEPING)
84,327,200
8.658%
4
นางจรัสพิมพ์ ลิปตภัลลภ
75,857,300
7.788%
5
บริษัท รามคำแหง 191 จำกัด
62,000,000
6.365%
6
บริษัท โนบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)
42,542,900
4.368%
7
นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล
31,044,400
3.187%
8
นายนเรศ งามอภิชน
26,676,400
2.739%
9
UBS AG SINGAPORE BRANCH
18,555,555
1.905%

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

PROUD-W2

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

VDO AGM