• กราฟราคาหลักทรัพย์
  • ราคาย้อนหลัง

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PROUD

ตลาด : mai


1.51 THB

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)555,800

ปรับปรุงเมื่อ 05 ธันวาคม 2023, 00:16
ราคาปิดก่อนหน้า :
1.56
ราคาเปิด :
1.56
ราคาสูงสุด :
1.57
ราคาต่ำสุด :
1.5
ราคาเฉลี่ย :
1.52
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
555,800
มูลค่าซื้อขาย (‘000 บาท) :
849
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ :
1.51 / 4,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย :
1.53 / 15,000
Chart type:ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาย้อนหลัง
ปรับปรุงเมื่อ : 05 ธันวาคม 2023, 00:16
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (พันหุ้น) มูลค่า (ล้านบาท)