• กราฟราคาหลักทรัพย์
  • ราคาย้อนหลัง

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PROUD

ตลาด : mai


1.69 THB

-0.01 ( -0.59% )

ปรับปรุงเมื่อ 12/08/2022 03:19:53
ราคาปิดก่อนหน้า :
1.70
ราคาเปิด :
1.73
ราคาสูงสุด :
1.73
ราคาต่ำสุด :
1.65
ราคาเฉลี่ย :
1.68
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
1,030,809
มูลค่าซื้อขาย (‘000 บาท) :
1,730.83
ราคาพาร์ (บาท) :
1.00
ราคา Ceiling :
2.20
ราคา Floor :
1.19
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ :
1.67 / 500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย :
1.69 / 58,400
Chart type:ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาย้อนหลัง
ปรับปรุงเมื่อ : 12/08/2022 03:19:53
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (พันหุ้น) มูลค่า (ล้านบาท)