• กราฟราคาหลักทรัพย์
  • ราคาย้อนหลัง

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PROUD

ตลาด : mai


1.85 THB

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)243,600

ปรับปรุงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2024, 10:58
ราคาปิดก่อนหน้า :
1.81
ราคาเปิด :
1.83
ราคาสูงสุด :
1.86
ราคาต่ำสุด :
1.81
ราคาเฉลี่ย :
1.83
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
243,600
มูลค่าซื้อขาย (‘000 บาท) :
447
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ :
1.84 / 51,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย :
1.85 / 17,600
Chart type:ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาย้อนหลัง
ปรับปรุงเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2024, 10:58
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (พันหุ้น) มูลค่า (ล้านบาท)