โปรแกรมคำนวณเงินกู้สินเชื่อบ้านเบื้องต้น

การคำนวณเงินกู้นี้เป็นการประมาณการยอดเงินกู้เท่านั้น เพื่อแนะนำโครงการ หรือ บริการสินเชื่อที่เหมาะกับคุณ
ซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้และระยะในการผ่อนของคุณ

กรอกข้อมูลเพื่อคำนวณ

วงเงินที่ต้องการกู้
ระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชำระ

*สูงสุดไม่ควรเกิน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยธนาคาร

*อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

อัตราดอกเบี้ย

ผลการคำนวณ

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

0

บาท
วงเงินกู้สูงสุด

0

บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ

0

ปี